TippyTop

TippyTop

Туг Нэтворк ХХК-ын TippyTop хуудас нь хөгжилтэй богино хэмжээний видео контент хийж бүтээдэг бөгөөд 2019 оны 2 сараас хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ.

Бидний видеоны төрлүүдээс:

- Эгшиг \u0026 Ганаа хосын влог
- TippyTop Prank
- Sketch videos
- TippyTop Challenge

Видео
MNnews